Ochrana osobních údajů

Apartmány Krásní Lípa prohlašují, že veškeré osobní údaje ubytovaného jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situací, které nařizuje zákon ČR.

 

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s vaším pobytem provádíme zpracování vašich osobních údajů.

 

Jde o údaje, které předáváte na recepci při ubytování pro zápis do Knihy hostů. Ty jsou evidovány v informačním systému hotelu po dobu vašeho pobytu. Jsou používány i pro plnění právních povinností vůči Obecnímu úřadu, Cizinecké policii a Finančnímu úřadu.

 

Od subjektů se na recepci zpracovávají tyto údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu či místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo OP nebo cestovního dokladu, termín ubytování, účel pobytu, u cizinců rok narození.

V případě webové komunikace, zasílání dotazů, webových objednávek pobytů zpracováváme tyto údaje: jméno a příjmení, email, telefon, termín ubytování.

 

Pro usnadnění ubytování (check-in) je uchováváme i pro vaši další případnou návštěvu.

 

Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.

 

Adresa místa zpracování osobních údajů a Správce osobních údajů

Apartmány Krásná Lípa, Komenského 452/11, 407 46 Krásná Lípa

+420 739 429 410

info@apartmanykrasnalipa.cz

 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Wi-Fi zdarma domácí zvířata nejsou povolena nekuřácké prostředí parkování zdarma snídaně a kávovar koupelna v každém apartmánu